Vstup na trh značky Victoriano


Victoriano facebook post 2
Victoriano banner
Victoriano facebook post
Victoriano brožura
Victoriano Instagram profile
About Project

Máme zkušenosti také s fashion odvětvím. Pomáhali jsme se vstupem na trh oděvů na míru značce Victoriano. Jde o ztělesněním kvality, módy, stylu. Tato značka přišla na trh s cílem návratu do ulic opravdových gentlemanů z dob minulých.

Náš tým měl možnost vstoupit do příprav komunikace projektu od samého začátku. Od klienta jsme navíc dostali volnou ruku.


Ušili jsme proto strategii na míru. Společně s kreativním týmem jsme sestavili základní komunikační prvky, vydefinovali cílovou skupinu, vyladili tóne of voice, navrhli jednotnou grafickou identitu napříč marketingovými kanály, nastavili jsme také měřitelné cíle a ukázali cestu, jak jich společně dosáhnout.


Realizovali jsme také několik foto produkčních dnů. A v rámci slavnostního openingu jsme měli na starost kromě zdokumentování v rámci foto & video produkce celou organizaci eventu včetně zapojení vhodných influencerů a celebrit, které se akce zúčastnili.